Juveniele parkinson

Tussen de 5 en 10% van de patiënten kampt al voor hun 50ste of zelfs 40ste levensjaar met de eerste parkinson symptomen. In dat geval is de diagnose vroege parkinson. Het is zeldzaam, maar de ziekte van Parkinson komt ook voor bij pubers en kinderen. Onder de 20 jaar spreken we van juveniele parkinson. Net als bij patiënten van 60 jaar en ouder verschillen de symptomen bij vroege parkinson per persoon.

 

Voornaamste klachten

De voornaamste klachten zijn motorisch van aard; vooral dystonie – neurologische bewegingsstoornissen met overmatig actieve spieren – komt veelvuldig voor. Het lijkt erop dat jonge parkinsonpatiënten een grotere genetische aanleg hebben voor de ziekte. Wel ontwikkelt de ziekte zich langzamer en behouden ze hun cognitieve functies langer.

Behandeling

Omdat jongere patiënten gevoeliger zijn voor de bijwerkingen van Levodopa op lange termijn (trillen, moeite met lopen, ongecontroleerde bewegingen) én langer met de ziekte moeten leven, krijgen zij een andersoortige behandeling. Het gebruik van Levodopa wordt zo lang mogelijk uitgesteld. In plaats daarvan krijgen zij dopamineagonisten of MAO-B-remmers.