Privacy statement

Stichting ParkinsonFonds verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en op zorgvuldige wijze. In deze privacyverklaring licht Stichting ParkinsonFonds toe welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

Over Stichting ParkinsonFonds

Stichting ParkinsonFonds is een charitatieve instelling die zich richt op het financieren van belangrijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson door vooraanstaande medici en wetenschappers. Om dit te kunnen doen werven wij donateurs en vrijwilligers. Wij verwerken de persoonsgegevens die deze (potentiële) donateurs, vrijwilligers en andere relaties aan ons verstrekken, evenals data die wij verkrijgen uit hun bezoeken aan en het gebruik van de website(s).

Persoonsgegevens

Stichting ParkinsonFonds verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • voorletters, voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • rekeningnummer;
 • donatiedetails en -geschiedenis;
 • marketingvoorkeuren;
 • interactiegegevens die samenhangen met het bezoek aan de website, zoals IP-adres, cookies en bezochte pagina’s;
 • gegevens kunnen – in overeenstemming met de regelgeving – van databrokers of andere derden kunnen zijn verkregen.

 

In voorkomende gevallen kan Stichting ParkinsonFonds persoonsgegevens valideren of combineren met gegevens afkomstig van derde partijen. Op deze wijze kan de database van Stichting ParkinsonFonds actueel worden gehouden.

Doelen

Stichting ParkinsonFonds verwerkt uw gegevens om donaties te kunnen verwerken. Dit doet zij uit hoofde van de grondslag uitvoering van overeenkomst.
Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt om u te informeren over onze goede-doelenorganisatie en voor fondsenwerving. Dit kan telefonisch, per post, huis-aan-huis, per sms of per e-mail plaatsvinden. Daarnaast kunnen uw gegevens – geaggregeerd – worden verwerkt om tot data-analyses te komen die onze activiteiten kunnen optimaliseren. In voorkomend geval kunnen uw gegevens worden gevalideerd of gecombineerd met gegevens uit externe bronnen. Stichting ParkinsonFonds kan daarnaast gegevens verzamelen en verwerken over uw gebruik van onze website. Deze verwerkingen zijn gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Stichting ParkinsonFonds.

Stichting ParkinsonFonds kan ook uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. Indien u daarvoor toestemming heeft verleend, kunt u die toestemming op elk moment ook weer intrekken.

Bewaartermijnen

Stichting ParkinsonFonds bewaart gegevens die worden verwerkt in het kader van de verwerking van uw donatie gedurende de wettelijke verplichte fiscale bewaartermijn van zeven jaar. Overige gegevens worden uiterlijk 60 dagen na het wegvallen van de grondslag voor de verwerking daarvan verwijderd.

Beveiliging

Stichting ParkinsonFonds hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, en misbruik, verlies, vernietiging of beschadiging te voorkomen. Mocht u menen dat er aanwijzingen zijn dat er desalniettemin sprake is van onbevoegde toegang tot uw gegevens, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Rechten

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens waarover Stichting ParkinsonFonds van u beschikt. Deze rechten worden hierna nader toegelicht. Indien u een verzoek stuurt met betrekking tot één van deze rechten, zal Stichting ParkinsonFonds hier binnen vier weken op reageren. U kunt uw verzoek – voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer – doen per e-mail via info@parkinsonfonds.nl of telefonisch via 023 – 5540755. Het doen van een dergelijk verzoek is kosteloos, tenzij er sprake is van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek.

Recht van inzage
U kunt opvragen welke persoonsgegevens van u door Stichting ParkinsonFonds worden verwerkt en voor welke doelen dit gebeurt.

Recht op rectificatie

Indien uw gegevens onjuist zijn, kunt u deze gegevens laten verbeteren of aanvullen.

Recht van bezwaar, recht op beperking van de verwerking en recht op gegevenswissing

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting ParkinsonFonds. Als dit bezwaar wordt gehonoreerd, als u een eventueel verleende toestemming intrekt, of als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u Stichting ParkinsonFonds ook verzoeken uw gegevens te wissen. Indien u de gegevens niet wilt laten wissen, maar wel wilt dat deze niet verder worden verwerkt kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Indien u de nieuwsbrief van Stichting ParkinsonFonds niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de link onderaan iedere ontvangen nieuwsbrief, of door een email te sturen.

Recht op overdraagbaarheid

Indien Stichting ParkinsonFonds gegevens van u verwerkt op basis van uw toestemming of die verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Stichting ParkinsonFonds, kunt u Stichting ParkinsonFonds verzoeken om de gegevens die Stichting ParkinsonFonds van u heeft ook (elektronisch) aan u te verstrekken.

Klachten
Naast de hierboven toegelichte rechten heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u zich niet kunt verenigen met het verwerken van uw persoonsgegevens door Stichting ParkinsonFonds.

Ontvangers

Stichting ParkinsonFonds verkoopt uw gegevens nooit aan derde partijen. Wel stellen wij uw contactgegevens soms voor eenmalig gebruik ter beschikking aan zorgvuldig geselecteerde partners, om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze partners of om informatie te ontvangen over goede doelen.

Stichting ParkinsonFonds kan bij de uitvoering van haar activiteiten derden inschakelen die in opdracht van Stichting ParkinsonFonds uw gegevens verwerken. Stichting ParkinsonFonds borgt in die gevallen dat deze verwerkers uw gegevens rechtmatig verwerken en passende beveiligingsmaatregelen treffen. Het is mogelijk dat deze verwerkers zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. Stichting ParkinsonFonds draagt er steeds zorg voor dat bij een dergelijke doorgifte naar een derde land sprake is van passende waarborgen.

Het ParkinsonFonds en andere websites

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Het ParkinsonFonds is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Gebruik van Cookies

Het ParkinsonFonds maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het ParkinsonFonds maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van het ParkinsonFonds site voor u gemakkelijker te maken. Daarnaast maakt het ParkinsonFonds ook gebruik van een speciaal cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op onze site langskomt. Met behulp van deze cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Wijzigingen

Het ParkinsonFonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van het ParkinsonFonds.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.

Contact

U kunt Stichting ParkinsonFonds bereiken via onze website www.parkinsonfonds.nl, per e-mail info@parkinsonfonds.nl, op telefoonnummer 023 – 5540755, of per post Hoofdweg 667A, 2131 BB Hoofddorp.

Stichting ParkinsonFonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring