Wat is parkinson?

De ziekte van Parkinson is een chronische hersenaandoening die meestal begint tussen het 50ste en 60ste levensjaar. Een hersenaandoening waarbij een kleine groep cellen in de hersenen (in de substantia nigra) beschadigt en afsterft. Daardoor kunnen de cellen geen dopamine meer aanmaken. En die chemische stof hebben we juist nodig om soepel te kunnen bewegen en onze lichaamsbewegingen onder controle te houden.

Oorzaak

De oorzaak is helaas nog niet bekend. Wel is wetenschappelijk achterhaald hoe bepaalde parkinsonismen zich ontwikkelen. De ziekte ontstaat door het afsterven van zenuwcellen in de hersenen. Wanneer ongeveer 70% van deze dopamine producerende cellen is afgestorven, verschijnen de parkinson symptomen. Het is echter nog niet bekend waarom deze zenuwcellen sterven.

Verschillende theorieën voor de oorzaak van parkinson

Onderzoekers zochten al naar genetische oorzaken en afwijkingen en omgevingsfactoren die een rol kunnen spelen, zoals:

  • virussen
  • bacteriën
  • giftige stoffen
  • zware metalen

Wie krijgt de ziekte van Parkinson?

Niemand is immuun voor parkinson. De ziekte treft vooral mensen boven de 50 jaar. Ruim 63.000 Nederlanders hebben parkinson en helaas zien we een alarmerende stijging onder dertigers en veertigers. Door de vergrijzing neemt dit aantal de komende jaren snel toe.  De ziekte is niet besmettelijk

Parkinsonisme

Parkinsonisme of parkinsonsyndroom is een verzamelnaam voor aandoeningen die lijken op parkinson. De echte ziekte van Parkinson – ook wel idiopathisch parkinsonisme – uit zich bij iedere patiënt anders. Het woord ‘idiopathisch’ is een medische term voor ‘van onbekende oorzaak’. Ook worden er parkinsonachtige aandoeningen onderscheiden van de ziekte van Parkinson. Deze heten parkinsonisme of parkinsonsyndroom: een verzamelnaam voor aandoeningen die lijken op parkinson.
Het verschil ligt in de dopamine: bij parkinson is de aanmaak van dopamine verstoord, bij parkinsonisme verloopt de opvang van dopamine niet goed, waardoor parkinson medicijnen niet werken bij parkinsonisme.