Multipele systeem atrofie (MSA): MSA-P en MSA-C

MSA staat voorMultipele systeem atrofie. Deze aandoening lijkt in bepaalde opzichten soms op parkinson, maar is dat niet. Toch besteden we er hier aandacht aan, omdat men nog weleens de diagnose MSA krijgt, na een oorspronkelijke parkinson diagnose. MSA is een hersenziekte, die zeldzaam is (1500 tot 2000 mensen krijgen in Nederland MSA). Bij MSA sterven hersencellen af. De oorzaak daarvan is dat eiwitten zich in zenuwcellen opstapelen. MSA begint meestal rond middelbare leeftijd en heeft geen ‘voorkeursgeslacht’.

Er zijn twee soorten MSA: MSA-P en MSA-C

MSA-P lijkt op parkinson, maar het proces gaat sneller. Ook is MSA-P te herkennen aan een gebogen houding, piepend ademhalen en snel uit balans raken. Bij MSA-C lijkt het vaker alsof iemand dronken is; de persoon loopt wankel, is niet goed met de coördinatie van de handen en is moeilijk te verstaan. Bij MSA-C is er sprake van een verschrompeling van de kleine hersenen, de hersenstam en het cerebellum.

Verder kenmerken van MSA:

  • Bewegen is moeilijk, men is snel uit balans, is traag en stijf
  • Lage bloeddruk, waardoor men makkelijker duizelig wordt of flauwvalt
  • Slaapproblemen
  • Obstipatie
  • Slik- en spreekproblemen
  • Plasproblemen
  • Erectieproblemen/problemen met vochtig worden

MSA en dan?

MSA is een progressieve aandoening, waarbij veel dingen steeds moeilijker worden. Lopen bijvoorbeeld, plassen en slikken. Hierdoor hebben mensen uiteindelijk hulp nodig, zoals een rolstoel, een urinekatheter of sondevoeding. De gemiddelde levensverwachting na diagnose is tussen de 5 tot 9 jaar, maar dit is niet absoluut: het kan ook korter of langer zijn.

Meer over diagnose en behandeling van MSA: