Prof. dr. Amalia Dolga

Prof. dr. Dolga is universitair hoofddocent Regeneratieve Neurofarmacologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Natuurwetenschappen en Techniek. Als lid van het Medisch Wetenschappelijk Comité zet zij zich in voor de bevordering van innovatief Parkinson-onderzoek.

Prof. dr. A.M. (Amalia M.) Dolga

Opleiding

Dr. Dolga studeerde valedictorian Biologie en Scheikunde aan de Universiteit van Timisoara (Roemenië) en vervolgde haar Masterstudie Moleculaire Biologie aan dezelfde universiteit en aan de Universiteit van Bremen (Duitsland). In 2008 verdedigde zij haar proefschrift met onderscheiding “cum laude” aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2014 voltooide zij de Habilitatie aan de Philipps-Universiteit Marburg (Duitsland) en in 2015 kreeg zij een Rosalind Franklin Fellowship aan de Rijksuniversiteit Groningen (Nederland), als onderdeel van een Marie Skłodowska-Curie-beurs, medegefinancierd door de Europese Unie.

Carrière

Na het voltooien van haar PhD programma in Moleculaire Neurobiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, verrichtte zij haar postdoctoraal neurowetenschappelijk onderzoek in Duitsland aan de Philipps-Universiteit Marburg. In de groep van Prof. Carsten Culmsee ondersteunde zij de vorming van een geheel nieuw lab, waarbij zij co-promotor was van zes promovendi en vier Master studenten. Haar Habilitatie thesis was gericht op het onderzoeken van de bijdrage van kalium kanalen aan celdood pathways in Alzheimer en Parkinson modellen. In 2015 werd ze aangesteld als Assistent Professor aan de Rijksuniversiteit Groningen, en startte haar groep die zich richt op het onderzoeken van moleculaire paden van neurodegeneratie, met een focus op ontsteking en celmetabolisme. Momenteel is zij aangesteld als Associate Professor aan de Rijksuniversiteit Groningen, bij het Groningen Research Institute of Pharmacy.

Onderzoeksinteresses

De onderzoekslijnen van de groep van Dr. Dolga bevinden zich op het snijvlak van neurobiologie en neurofarmacologie en bestuderen de pathologie van neurodegeneratieve ziekten, waaronder de ziekte van Parkinson. Zij ontwikkelde onderzoekslijnen naar de rol van kaliumkanalen in neurodegeneratie, stamcelonderzoek, mitochondriale biologie, en naar methode-ontwikkelingen ter ondersteuning van toekomstige humane ziektemodellen van neurodegeneratie.

Specialisaties

Haar streven is het translationele karakter van het onderzoek te verbeteren en betere humane modellen te genereren die lijken op hersenpathologie, zodat we relevante processen voor de initiatie en progressie van humane pathologie kunnen ondervragen. Haar groep genereert menselijke hersencellen afgeleid van geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC) van patiënten met neurodegeneratieve ziekten. Ze ontving verschillende onderzoeksbeurzen om neuronale cellen en microgliacellen te bestuderen in de context van de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Huntington. Daarnaast ontwikkelt haar groep microfluïdische apparaten en bestudeert cholinerge neuronale cellen communicatie met de perifere organen. Als gevolg van dit werk heeft haar groep expertise opgedaan in cutting-edge neurowetenschappelijke technieken, zoals stamceltechnologie en microfluidics. Samen met (inter)nationale samenwerkingsverbanden publiceerde Dr. Dolga meer dan 75 publicaties in peer-reviewed tijdschriften. Momenteel begeleidt zij één postdoc en 6 promovendi, en co-promotores van nog een postdoc en 7 promovendi, waarvan verschillende promovendi onder haar leiding hun eigen financiering hebben gekregen. Sinds haar aanstelling aan de Rijksuniversiteit Groningen hebben vier promovendi hun proefschrift onder haar directe supervisie met succes verdedigd, waarbij één proefschrift werd bekroond met de Van Zwietenprijs, voor het beste proefschrift op het gebied van de farmacologie in Nederland.