Stamcel stimulatie bij Parkinson

Stamcel stimulatie bij Parkinson

Creëren van volwassen neurale stamcellijnen onttrokken aan de neurogenetische subventriculaire zone bij parkinsonpatiënten en een controlegroep: richting een In Vitro Model voor neurogenesis bij Parkinson.

  • Aanvrager:       M.E. van Strien en Prof. Elly M. Hol, PhD

  • Instituut:          NIN

  • Start:                  2013

  • Duur:                  2 jaar

  • Kosten:              143.000 euro

We weten sinds kort dat in het gebied in de hersenen van Parkinson patiënten, waar een tekort is aan dopamine, er nog steeds stamcellen aanwezig zijn. Dit betekent dat het in de toekomst misschien mogelijk is om deze cellen te stimuleren om dopamine te maken. Het is een aantrekkelijke strategie om de stamcelpopulatie in het eigen brein in te zetten om de Parkinson symptomen, die veroorzaakt worden door het afsterven van zenuwcellen, tegen te gaan.
 
In samenwerking met de Nederlandse Hersenbank hebben we de laatste jaren technieken ontwikkeld om na het overlijden van een donor, de stamcellen uit hersenen te isoleren en in een kweekbakje in leven te houden. Dit maakt het voor de eerste keer mogelijk om de stamcellen uit ons brein verder te bestuderen.
 
Met ondersteuning van het ParkinsonFonds gaan we de komende twee jaar de celkweek verder verfijnen en we gaan technieken ontwikkelen om voldoende stamcellen te kweken voor verder onderzoek. Als dit lukt dan zijn we de eerste in de wereld die op deze humane stamcellen, geïsoleerd uit hersenmateriaal van Parkinson patiënten, een uitgebreide zoektocht kunnen starten naar stofjes die deze cellen kunnen activeren en kunnen aanzetten tot het produceren van dopamine.

Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de Dorpmans-Wigmans Stichting

In 2006 schonk het kinderloze echtpaar J.A.M .Dorpmans (1924-2006) en C.T.M. Wigmans (1929-2013) het merendeel van hun vermogen aan de stichting die hun naam draagt: Dorpmans-Wigmans Stichting. Deze stichting stelt zich ten doel: het stimuleren van onderzoek naar zowel de ziekte van Parkinson als de ziekte van Alzheimer.
 

De Dorpmans-Wigmans Stichting financiert sinds 2008 twee projecten per jaar
die door de Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek (ISAO) te Maastricht en de Stichting ParkinsonFonds te Hoofddorp zijn voorgeselecteerd.

Bij leven was Hans Dorpmans als klinisch psycholoog verbonden aan het Penitentiair Selectie Centrum te Scheveningen. Daarnaast hield hij ’s avonds spreekuur aan huis waar hij talloze mensen met psychische problemen heeft behandeld. Hij had grote interesse in wetenschap, met name medisch onderzoek. In de laatste vier jaar van zijn leven bracht een voortschrijding van de ziekte van Parkinson, die met name zijn stem beïnvloedde, hem steeds meer in een isolement.
 
Desondanks behield hij, ook tijdens zijn ziekte, interesse voor berichten over de meest innovatieve behandeltechnieken (stamceltherapie) en nieuwe medicijnen (neurophilins) die zijn leven in de toekomst hopelijk zouden kunnen verbeteren. Bij de keuze van te financieren projecten zal met deze interesses rekening worden gehouden.
Deel dit artikel

Gerelateerd nieuws

ActiesFamilie

Natuurfoto’s voor parkinson.

Terug naar overzicht Natuurfoto’s voor parkinson Eind 2022 verkocht Fred Bisschop via onze actiesite zijn...

Patiënten

Je verdient een kans als je de ziekte van Parkinson hebt!

Terug naar overzicht Je verdient een kans als je de ziekte van Parkinson hebt! Het...

ActiesFamilie

Toon Meesters vroeg om donaties voor parkinson.

Toon Meesters nam als veearts afscheid van het werkende leven. Hij wilde liever geen cadeaus...