Wolfgang Oertel is de nieuwe voorzitter van de European Brain Council

Neuroloog aan de Philipps-Universität neemt vanaf januari 2022 het gerenommeerde ambt over. Prof. Dr.med. Wolfgang Oertel is de nieuwe voorzitter en maakt deel uit van de medisch-wetenschappelijke commissie van het ParkinsonFonds.

De European Brain Council (EBC) heeft een nieuwe voorzitter. Prof. dr. Wolfgang Oertel van de vakgroep Geneeskunde aan de Philipps-Universität Marburg gaat vanaf 1 januari 2022 de organisatie zonder winstoogmerk in Brussel leiden. Een belangrijke doelstelling van de EBC is het stimuleren van onderzoek naar psychische en neurologische aandoeningen. Ook wil de organisatie de zorg, en daarmee de levenskwaliteit, verbeteren van de naar schatting 170 miljoen burgers in Europa die aan een hersenaandoening lijden.

‘Elke derde inwoner van Europa heeft te maken met een aandoening van het zenuwstelsel. De kosten voor de diagnose, therapie en de zorg van mensen die aan hersenaandoeningen lijden, zijn stukken hoger dan die voor elke andere tak binnen de geneeskunde. Geen enkel ziektegebied beïnvloedt ons leven zo sterk als de aandoeningen van de hersenen’, zegt prof. dr. Wolfgang Oertel.

Wat is het European Brain Center

De EBC brengt alle spelers op het gebied van hersengezondheid, hersenaandoeningen en hersenonderzoek samen – daaronder de patiëntenverenigingen van neurologische en psychiatrische aandoeningen, wetenschappelijke vakverenigingen van fundamenteel en klinisch onderzoek en tevens industriële partners. Overige belangrijke leden van de EBC zijn talrijke vakgenootschappen van de beroepsgroepen. Neem als voorbeeld de Europese genootschappen voor psychiatrie, neurologie, neurochirurgie, kinderneurologie en kinder- en jeugdpsychiatrie. De EBC komt op voor de belangen van al zijn leden ‘d.m.v. één stem’ tegenover de Europese en ook nationale beleidsmakers. Met projecten, onderzoeks- en beleidsdocumenten en evenementen stimuleert de EBC continu de dialoog tussen politiek, wetenschap, industrie en maatschappij – in het bijzonder om een sterk Europees gezondheidsbeleid voor personen met hersenaandoeningen op te bouwen.

‘Om de zorg voor de betroffen personen in heel Europa veilig te stellen, om nieuwe methoden voor een vroegtijdige herkenning en causaal werkzame therapieën van psychische en neurologische hersenaandoeningen te ontwikkelen en de preventie ervan te versterken, is er behoefte aan prioritering van de bevordering van hersenonderzoek en het desbetreffende zorgonderzoek in Europa’, zegt Oertel.

De bestuursverkiezing vond plaats in het kader van de algemene vergadering van de EBC op 17 en 18 november 2021. Voorheen was Oertel reeds van 2018 tot 2021 vicevoorzitter van de organisatie.

Wie is de nieuwe voorzitter?

Wolfgang Oertel is professor neurologie en voormalig directeur van de Kliniek voor Neurologie bij de vakgroep Geneeskunde van de Philipps-Universität Marburg. In de loop van zijn medische carrière heeft hij in sterke mate bijgedragen aan de therapie van patiënten met de ziekte van Parkinson en aanverwante aandoeningen. In september 2013 werd aan hem daarvoor de Hertie-Senior-leerstoel toegekend. Zijn onderzoek naar slaapstoornissen (waaronder restless legs syndroom en REM sleep behavior disorder) en dementieziekten sluit onder andere ook aan bij de activiteiten van het Center for Mind, Brain and Behavior (CMBB) van de Universität Marburg en Gießen. Op dit moment ligt zijn onderzoeksinteresse in het herkennen van de zeer vroege stadia van de ziekte van Parkinson (10-15 jaar voor het optreden van de motorische symptomen) en in het testen van potentieel neuroprotectieve medicatie om het optreden van de ziekte van Parkinson te vertragen of zelfs te voorkomen.

Deel dit artikel

Gerelateerd nieuws

ActiesFamilie

Natuurfoto’s voor parkinson.

Terug naar overzicht Natuurfoto’s voor parkinson Eind 2022 verkocht Fred Bisschop via onze actiesite zijn...

Patiënten

Je verdient een kans als je de ziekte van Parkinson hebt!

Terug naar overzicht Je verdient een kans als je de ziekte van Parkinson hebt! Het...

ActiesFamilie

Toon Meesters vroeg om donaties voor parkinson.

Toon Meesters nam als veearts afscheid van het werkende leven. Hij wilde liever geen cadeaus...