Symptomen van parkinson

Parkinson is een gecompliceerde ziekte die zich uit in talrijke symptomen. Deze zijn vaak te onderscheiden in motorische (gericht op beweging) en niet-motorische klachten zoals depressieve gedachten. De symptomen verschillen per patiënt, dus niet iedereen zal alle klachten ervaren.

De meest voorkomende symptomen van parkinson:

 • Trillen (in rusthouding)
 • Stijfheid
 • Langzamer en minder bewegen
 • Vermoeidheid
 • Schuifelend lopen
 • Arm of been niet meer kunnen bewegen
 • Moeite met evenwicht houden en coördinatie
 • Moeite met praten (zachter en monotoon)
 • Moeite met schrijven (verkrampt)
 • Vlakke gelaatsuitdrukking (‘masker’)

Andere symptomen die regelmatig voorkomen:

 • Blaas- en darmproblemen
 • Obstipatie
 • Vallen en duizeligheid
 • Oogproblemen
 • Pijn in ledematen
 • Depressiviteit
 • Emotionele instabiliteit
 • Geheugenstoornissen
 • Slaapstoornissen
 • Lage bloeddruk
 • Cognitieve achteruitgang
 • Hallucinaties
 • Dementie
 • Freezing (blokkade bij het lopen)
 • Rusteloze benen
 • Huidproblemen
 • Overmatig zweten
 • Spraak- en communicatieproblemen
 • Moeite met slikken

Meer weten? Lees dan ook...

Gerelateerd nieuws

FamiliePatiënten

Het leven met de ziekte van Parkinson kan ook heel mooi zijn

Harmen is 36 als bij hem de ziekte van Parkinson wordt vastgesteld. Lees snel zijn...

Patiënten

Zonder mijn deep brain stimulation – DBS – zou ik niet zijn wie ik nu ben.

Theo heeft zeven jaar geleden een DBS – Deep Brain Stimulation – operatie ondergaan.

FamilieOnderzoekPatiënten

Een lawine aan berichten tijdens de ‘Ik leef met parkinson’ week

Tijdens de ‘Ik leef met parkinson’ week keken we elke dag met iemand mee die...